Omgangsregels

noc-nsf
noc-nsf

Omgangsregels die als 'normaal' beschouwd worden

BSC Knights verwacht dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Om hier richting aan te geven, zal de club gebruik maken van de voorbeeld-omgangsregels van de “Toolkit in veilige handen”, die zijn opgesteld in samenwerking met o.a.ministerie van Justitie en NOC*NSF.

 1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Val de ander niet lastig.
 4. Berokken de ander geen schade.
 5. Maak op geen enkele wijze misbruik van je machtspositie.
 6. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Negeer de ander niet.
 8. Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee.
 10. Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand je hindert of lastig valt, vraag hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag dan een ander om hulp.
 14. Help elkaar om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Bovenstaande regels gelden ook bij communicatie via Social Media zoals o.a. Facebook, Whatsapp en Twitter.